P1 Luận về Pháp Tu – Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ của Bồ đề Đạt Ma

Nghe các bài đọc của trang trên Radio trực tuyến Lời mở đầuMột thời, Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Ngài lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỳ khưu: – “Này các Tỳ khưu, quý vị nghĩ thế nào, cái nào ở đây là nhiều hơn, số …

Chánh tri kiến về chân dung Đức Phật Cồ-đàm

Trong bài trước chúng ta đã cùng chánh tri kiến và tư duy về tên gọi của Đức Phật (xem tại đây). Bài viết này chúng ta cùng chánh tri kiến một di chứng lịch sử quý giá (H1 bên trên) do đạo sư Phú-lâu-na, một trong thập đại đệ tử của Phật, vẽ lại …

Giải toả vướng mắc trên con đường tu học giác ngộ và cách nhận biết đâu là Phật Học Nguyên Thuỷ

| Nghe các bài đọc của trang tại Kênh Youtube & Radio trực tuyến | Trong những bước đầu tìm hiểu về Phật học hầu như đa số mọi người đều bị vướng mắc rất nhiều về những thuật ngữ Hán Việt chuyên biệt sử dụng xen lẫn trong giáo pháp. Mà sự trói buộc …

Giải Thoát là gì và thế nào là giải thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự

Hai chữ “giải thoát” hiểu ra sẽ rất nhiều nghĩa. Vì vậy trong việc tu học giác ngộ ta cần phải phân biệt rõ ràng: ta cần giải thoát cái gì (đối tượng giải thoát), điều gì trói buộc, giam hãm ta (phạm vi, phạm trù giải thoát)? chứ không lấp lững lập lờ, đánh đồng việc …

Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa xúc tích và hiểu về tánh không trong Phật Học

| Nghe các bài đọc của trang tại Kênh Youtube & Radio trực tuyến | Bát Nhã Tâm Kinh – hiểu nghĩa mới tụng niệm hiệu quả Như lời tổ Huệ Năng đã nói: “Thấy, nghe, đọc, tụng là Tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là Trung thừa. Y pháp tu hành là Đại thừa…” …

Đạo Phật ngày nay: lời cảnh tỉnh từ những vị sư chánh trực

       Phật Pháp đến ngày nay càng tệ hại suy vi, cuồn cuộn chẳng biết bao nhiêu là sóng gió. Trước kia Tăng Ni trong toàn quốc còn có tám trăm ngàn người. Năm ngoái chỉ còn có hơn bảy chục ngàn người. Mười người chín kẻ hoàn tục! Đây tức là không …