Giới thiệu

Được tu học đúng chánh pháp là nguyện vọng chính đáng của những ai có tâm nguyện giải thoát. Thế nhưng trong thời kì hiện nay, khi mà sự vật hiện tượng đều bị dần biến đổi suy hoá, phương pháp tu học muôn hình vạn trạng, kinh sách nhiều vô số kể… thì để biết được Đúng – Sai, Chánh – Tà là điều không đơn giản. Nếu tu học không đúng chánh pháp thì sẽ phí công sức, uổng kiếp người.

Để tránh điều này người tu học cần dùng hiểu biết của mình (tri kiến) cùng với việc luôn phân tích đối chiếu (tư duy) – một cách đúng đắn (chánh) để sáng suốt nhận ra đâu là chánh, đâu là tà thì mới mong về được ngôi nhà thật của mình.

Trên con đường về nguồn, không thể thiếu sự kết nối giữa những con người cùng tâm nguyện. Nên trang Phật Học Nguyên Thuỷ ra đời nhằm mục đích chia sẻ thông tin, cùng học hỏi kiến thức tinh tuý và nguyên gốc của Phật Học. Hi vọng đây là nhịp cầu tri thức kết nối anh chị em bạn bè gần xa đang có cùng chí hướng tìm ra chân lý giác ngộ.

Hãy cùng ghi nhớ cơ sở quan trọng là luôn tự mình dùng năng lực để tri kiến và tư duy những thông tin thu nhận được một cách hoà đồng mà không lệ thuộc vào bất kì lối mòn xưa cũ nào. Để có thể tự mình nhận thức được giáo pháp và tự tại bước đi trên con đường đúng đắn ấy.

Đạo Phật chính quy là: Tri kiến. Tự chủ. Tự tin. Tự tại. Tự tu. Tự tha. Tự thoát.

Đúng lời của Đức Phật từ xưa trích từ kinh “Tăng Chi Bộ”:

Này các Kàlàmas*, chớ để bị dẫn dắt bởi những lời đồn hay bởi truyền thống, chớ để bị dẫn dắt bởi những lời người khác nói, chớ để bị dẫn dắt bởi những những gì ghi lại trong kinh điển, bởi lý luận hay suy diễn, bởi xét đoán vẻ bề ngoài, bởi tán thành một lý thuyết nào đó, bởi chỉ vì tôn trọng người này là Thầy ta. Mà này các vị, khi các vị tự mình biết rõ: những pháp này là bất thiện, những pháp này đáng bị khiển trách và không đem lại lợi ích, lúc ấy các vị hãy từ bỏ chúng…Và này các vị, chỉ khi các vị tự mình biết rõ: những pháp này là thiện, những pháp này là đúng và đem lại lợi ích, lúc ấy các vị hãy tiếp nhận và an trú trong pháp đó”

* Kàlàmas: là một vùng thuộc Ấn Độ hiện tại, Đức Phật khi đó đang giảng pháp tại vùng này và dùng tên này để gọi những người đang nghe trong khu vực này.

%d người thích bài này: