Chánh tri kiến về chân dung Đức Phật Cồ-đàm

Nổi bật

Trong bài trước chúng ta đã cùng chánh tri kiến và tư duy về tên gọi của Đức Phật (xem tại đây).Bài viết này chúng ta cùng chánh tri kiến một di chứng lịch sử quý giá (H1 bên trên) do đạo sư Phú-lâu-na – một trong thập đại đệ tử của Phật - vẽ … Tiếp tục đọc Chánh tri kiến về chân dung Đức Phật Cồ-đàm

Đạo Phật ngày nay: lời cảnh tỉnh từ những vị sư chánh trực

Nổi bật

       Phật Pháp đến ngày nay càng tệ hại suy vi, cuồn cuộn chẳng biết bao nhiêu là sóng gió. Trước kia Tăng Ni trong toàn quốc còn có tám trăm ngàn người. Năm ngoái chỉ còn có hơn bảy chục ngàn người. Mười người chín kẻ hoàn tục! Đây tức là không … Tiếp tục đọc Đạo Phật ngày nay: lời cảnh tỉnh từ những vị sư chánh trực

Chánh tri kiến và tư duy về tên gọi “Phật Thích-ca” hay “Phật Cồ-đàm”

Nổi bật

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu ni Phật là danh hiệu tri niệm, Thích-ca mâu ni Phật là cách gọi quen thuộc tên Đức Phật của nhiều người theo đạo Phật ở Việt Nam. Đây phải chăng là tên gọi đúng về vị Đạo Sư tôn kính của chúng ta? Với tinh thần học Phật … Tiếp tục đọc Chánh tri kiến và tư duy về tên gọi “Phật Thích-ca” hay “Phật Cồ-đàm”

Tập tục dân gian về tháng 7 âm lịch

*Trạch pháp giác chi Chánh/Tà Kiến: Rằm Tháng 7 âm lịch (T7 âl) giao thời giữa mùa hạ và mùa thu. Mùa hạ tượng Hỏa cục - xét theo lý Âm/Dương Ngũ Hành - mùa thu tượng Kim cục -> tương khắc xung đối -> cho nên tương tác Âm/Dương Ngũ Hành tạo biến động … Tiếp tục đọc Tập tục dân gian về tháng 7 âm lịch

Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ – Phần 2

Xem phần 1 tại đây. Một số ví dụ về Ký Ngữ Tượng Giải trong Phật Học Thí dụ 1: Để truyền đạt thông tin cho người câm điếc -> dùng đôi bàn tay/ngón tay để chuyển ngữ (ký ngữ thủ giải - hình trái ở dưới) Ký Ngữ Thủ Giải Cũng vậy, thuở xưa … Tiếp tục đọc Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ – Phần 2

Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ – Phần 1

Nội dung này được trích lược từ đề tài “Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ” theo giáo pháp phật học nguyên thủy và đã được công bố trong tập sách “Phạm Võng Kinh Tinh Giải” NXBTH Đà Nẵng 2017. Với cách lý giải khoa học, đồng thời … Tiếp tục đọc Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ – Phần 1

Sự thật về Đức Phật

Tu theo Phật, học cách thành Phật theo đúng chánh pháp nguyên thuỷ, đồng nghĩa là phải luôn chuyên cần vận dụng Trí tuệ để thấu quán đúng Sự thật thì mới thật sự giải mê khai ngộ, bằng ngược lại lười tư duy, rập khuôn tuân thủ, sáo ngữ tà biện, đó thảy đều là ma đạo, … Tiếp tục đọc Sự thật về Đức Phật

Luận về Xây Chùa, Đúc Tượng, Lễ Lạy – Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ

“Người đời nay không hiểu được những nghĩa lý ấy, do sự hiểu biết nông cạn của mình nên chỉ lấy những việc làm theo hình tướng mà cho là công đức, tốn kém biết bao nhiêu tiền của; đắp tượng, xây tháp uổng phí sức người; dốc lòng hết sức cũng chỉ tự làm tổn hại bản thân, mê hoặc người khác, chẳng biết là rất đáng hổ thẹn, biết bao giờ được giác ngộ? Thấy pháp hữu vi thì hết lòng đắm chấp, nghe nói đến pháp vô vi thì ngớ ngẩn, mê muội. Chỉ tham những điều lành nhỏ nhoi trước mắt, nào biết được nỗi khổ lớn mai sau? Tu học như thế chỉ tự mình nhọc công phí sức, bỏ chánh theo tà, ai bảo là được phước?” Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ

Luận về Pháp Tu trong Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ của Bồ đề Đạt Ma

Lời mở đầu Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Ngài lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỳ khưu: - “Này các Tỳ khưu, quý vị nghĩ thế nào, cái gì là nhiều hơn, số lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay số lá … Tiếp tục đọc Luận về Pháp Tu trong Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ của Bồ đề Đạt Ma

Nhận diện những vướng mắc để vượt qua trên con đường tu học giác ngộ

Trong những bước đầu tìm hiểu về Phật học hầu như đa số mọi người đều bị vướng mắc rất nhiều về những thuật ngữ Hán Việt chuyên biệt sử dụng xen lẫn trong giáo pháp. Mà sự trói buộc (Nhược tùy ư văn giáo) áp đặt tuân thủ theo bởi do nhiều nguyên nhân: 1. Thời … Tiếp tục đọc Nhận diện những vướng mắc để vượt qua trên con đường tu học giác ngộ

Dukkha là gì và thế nào là giải thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự

Hai chữ "giải thoát" hiểu ra sẽ rất nhiều nghĩa. Vì vậy trong việc tu học giác ngộ ta cần phải phân biệt rõ ràng: ta cần giải thoát cái gì (đối tượng giải thoát), điều gì trói buộc, giam hãm ta (phạm vi, phạm trù giải thoát)? chứ không lấp lững lập lờ, đánh đồng việc … Tiếp tục đọc Dukkha là gì và thế nào là giải thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự

Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa xúc tích và hiểu về tánh không trong Phật Học

Bát Nhã Tâm Kinh - hiểu nghĩa mới tụng niệm hiệu quả Như lời tổ Huệ Năng đã nói: “Thấy, nghe, đọc, tụng là Tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là Trung thừa. Y pháp tu hành là Đại thừa…” Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa là một trong những kinh được tụng nhiều nhất, để phát huy … Tiếp tục đọc Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa xúc tích và hiểu về tánh không trong Phật Học