Lục tổ Huệ Năng đối vấn Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn – Pháp Bảo Đàn Kinh lược trích, Phần 1

Pháp Bảo Đàn Kinh là bộ ngữ lục, quyển sách do tổ huệ năng giảng thuyết được ghi chép lại nên còn gọi là Lục Tổ Đàn Kinh. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn: “Ông là người phương nào, muốn cầu việc gì?”. Huệ Năng: “Đệ tử là dân Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ …

Do đâu có Luân Hồi Sinh Tử? Làm sao chấm dứt Luân Hồi? Làm sao để đến Niết Bàn?

Trên con đường tu học giác ngộ cần nắm vững bản đồ để không bị lạc đường. Bản đồ chính là giáo pháp, nắm vững bản đồ là hiểu rõ lý nghĩa của giáo pháp mà Đức Phật và các vị chư tổ chánh quy đã truyền dạy.  Tâm chính là đầu mối tạo nên …

P5 Thiếu Thất Lục Môn – Đệ Tam Môn Nhị Chủng Nhập

III/-Đệ Tam Môn Nhị Chủng Nhập (Pháp môn thứ ba về hai đường vào Đạo) Trong tu tập tuy có nhiều đường vào Đạo, nhưng về cơ bản không ra khỏi hai đường này: Một là nương theo nghĩa lý mà vào đạo (lý nhập), hai là nương theo công hạnh mà vào đạo (hạnh …

P4 Luận Về Tắm Gội, Luận Kết – Thiếu Thất Lục Môn

7/- Luận về Tắm gội: Khi nói về việc “tắm gội chúng tăng”, đó chẳng phải theo nghĩa hạn hẹp “tắm gội” hữu vi của thế gian này. Đức Thế Tôn vì các vị đệ tử mà thuyết kinh Ôn thất, nhằm muốn cho họ vâng giữ theo pháp tẩy dục (Luôn Chánh Niệm Thân). …

P3 Luận Về Niệm Hương, Hoa Đăng Và Thọ Trì Trai Giới – Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ

Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ là một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Phật Học, ghi chép lời giảng dạy của Đạt Ma Sư Tổ. Sau đây PHNT sẽ trích dẫn những nội dung cần lưu ý trong thời Mạt Pháp ngày nay, được dịch sang tiếng Việt và biên tập liễu …

Hiểu đúng về Thiền qua lời giảng của các vị Chư Tổ Chánh Quy

Lâu nay ta vẫn thường nghe về “Thiền định” và “ngồi thiền”, vậy thế nào là “thiền” thật sự trong Phật Học Nguyên Thuỷ? Để hiểu rõ và thực hành đúng, Hãy cùng chiêm nghiệm lại lời của các vị Chư Tổ Chính Quy chỉ dạy về “thiền”. Vì nếu hiểu sai thực hành sai, …

Giới thiệu sách nói tinh hoa về Phật Học Nguyên Thủy

Giữa rừng sách và văn tự thời Mạt Pháp, tìm được một quyển sách chuẩn xác và hữu ích về Phật Học Nguyên Thủy quả là vô cùng gian nan. PHNT xin giới thiệu đến người có tâm mong cầu tìm hiểu Chánh Pháp, một trong những quyển sách quý đáp lại được mong mỏi …

Tập tục dân gian về tháng 7 âm lịch

Nghe các bài đọc của trang trên Radio trực tuyến Điểm lại những cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử cũng thường rơi vào thời điểm khoảng Tháng 7 – Tháng 8 âm lịch là nhiều nhất, điển hình như: + Alexander Đại Đế tàn sát Châu Âu (T7/356TCN). + Đại chiến thế giới thứ …

Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ – Phần 2

Xem phần 1 tại đây. Một số ví dụ về Ký Ngữ Tượng Giải trong Phật Học Thí dụ 1: Để truyền đạt thông tin cho người câm điếc -> dùng đôi bàn tay/ngón tay để chuyển ngữ (ký ngữ thủ giải – hình trái ở dưới) Ký Ngữ Thủ Giải Cũng vậy, thuở xưa …

Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ – Phần 1

Nội dung này được trích lược từ đề tài “Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ” theo giáo pháp phật học nguyên thủy và đã được công bố trong tập sách “Phạm Võng Kinh Tinh Giải” NXBTH Đà Nẵng 2017. Với cách lý giải khoa học, đồng thời …